Bài 21: Ôn tập

I/ Lí thuyết

1. Quy tắc phân biệt c/k

2. Quy tắc phân biệt gh/g

II/ Củng cố kiến thức

1. Ghép các âm đã học để tạo thành tiếng

Trả lời:

2. Tập đọc

Dựa vào bài tập đọc, trả lời câu hỏi sau:

Câu hỏi: Nối cột bên trái với cột bên phải để được những kết hợp đúng:

Trả lời:

Câu hỏi: Bi dỗ bé như thế nào?

Trả lời: Bé nhè thì Bi bế bé. Bé lơ mơ thì Bi đi nhè nhẹ.

3. Em chọn chữ nào

Trả lời: