Bài 3: Q q qu Y y

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: y sĩ, dã quỳ, que kem, quạ, quà,...

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: đều có chứa chữ qu y

* Chữ q, qu

* Chữ y

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm qu

b) Tiếng quà

- Phân tích:

+ Tiếng quà gồm có âm qu, âm a và thanh huyền

+ Âm qu đứng trước, âm a đứng sau, thanh huyền đặt trên đầu âm a

- Đánh vần:

c) Âm y

d) Từ y sĩ

(Chèn file đọc tương ứng)

3/ Hướng dẫn viết

a) Hướng dẫn viết chữ qu

b) Hướng dẫn viết chữ quà

Viết chữ phía trước, viết phía tử phía sau, khoảng cách giữa chữ và chữ tử là một con chữ.

 c) Hướng dẫn viết chữ y

d) Hướng dẫn viết chữ y sĩ

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: que, dã quỳ, quạ, quả lê

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

+ Que để làm tính.

+ Hoa dã quỳ có màu vàng.

+ Quạ có bộ lông màu đen.

+ Quả lê ăn vừa ngọt vừa mát.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ qu, y:

Trả lời:

+ qu: Tổ quốc, hoa quỳnh, tướng quân, quần áo, ...

+ y: y tá, y tế, y hệt, y đức, thú y, chim yến, yên bình,....

Hướng dẫn đọc:

Bé rủ chị qua chỗ có sư tử. Chị nhỏ nhẹ:

- Ừ. Bé chú ý nhé. Sư tử là thú dữ đó.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: thú y, y sĩ

- Câu hỏi: Nói một vài câu về những điều em thấy trong tranh?

Trả lời:

- Thú y là ngành chuyên chăm sóc, chữa trị bệnh cho động vật không phải con người.

- Các y sĩ đang khám bệnh cho một chú mèo.