Bài 30: u ư

1/ Làm quen

* tủ:

- Tiếng tờ gồm âm t, âm u và thanh hỏi.

- Âm t đứng trước, âm u đứng sau, thanh hỏi trên đầu âm u

- Đánh vần: tờ - u - tư - hỏi - tủ, tủ

* tử:

- Tiếng tử gồm âm t, âm ư và thanh hỏi.

- Âm t đứng trước, âm ư đứng sau, thanh hỏi trên đầu âm ư

- Đánh vần: tờ - ư - tư - hỏi - tử, tử

2/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh rồi tìm tiếng chứa âm u, tiếng chứa âm ư:

Trả lời:

a. Tiếng có chứa âm u có trong tranh là: đu đủ, cá thu, cú, củ từ

Tìm thêm những tiếng khác có chứa âm u: su su, lời ru, hu hu, xe lu,...

b. Tiếng có chứa âm ư có trong tranh là: củ từ, cử tạ, lá thư

Tìm thêm những tiếng khác có chứa âm ư: cử tạ, con chữ, ....

3/ Tập đọc

Thực hành: Ý nào đúng:

Trả lời:

4/ Tập viết

- Chữ u: cao 2 li, gồm 1 nét hất, 2 nét móc ngược. Cách viết: đặt bút trên ĐK 2, viết nét hất, đến ĐK 3 thì dừng. Từ điểm dừng của nét 1, chuyển hướng để viết nét móc ngược 1. Từ điểm cuối của nét 2 (ở ĐK 2), rê bút lên tới ĐK 3 rồi viết tiếp nét móc ngược 2 (hẹp hơn nét móc ngược 1).

- Tiếng tủ: viết t trước, u sau, dấu hỏi đặt trên u.

- Chữ ư: giống chữ u nhưng có thêm nét râu. Cách viết: viết xong chữ u, từ điểm dừng, lia bút lên phía trên ĐK 3 một chút (gần đầu nét 3) viết nét râu, dừng bút khi chạm vào nét 3.

- Từ sư tử, viết s trước, ư sau. Sau đó viết t, ư. dấu hỏi đặt trên ư.