Bài 31: ua ưa

1/ Làm quen

* cua:

- Tiếng cua gồm âm c, vần ua.

- Âm c đứng trước, vần ua đứng sau

- Đánh vần: cờ - ua - cua, cua

* ngựa:

- Tiếng ngựa gồm âm ng, vần ưa và thanh nặng.

- Âm ng đứng trước, vần ưa đứng sau, thanh nặng đặt dưới âm ư

- Đánh vần: ngờ - ưa - ngưa - nặng - ngựa, ngựa

2/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và tìm tiếng chứa âm ua, tiếng chứa âm ưa:

Trả lời:

a. Tiếng có chứa âm ua có trong tranh là: rùa, đũa, cà chua

Tìm thêm những tiếng khác có chứa âm ua: tua rua, mua bán, cây lúa,...

b. Tiếng có chứa âm ưa có trong tranh là: dưa đỏ, quả dừa, sữa

Tìm thêm những tiếng khác có chứa âm ưa: cơn mưa, cái cửa, quả dứa,...

3/ Tập đọc

Thực hành: ghép đúng:

Trả lời:

4/ Tập viết

-  ua: là chữ ghép từ hai chữ ua, đều cao 2 li.

- cua: viết c trước, ua sau.

- ưa: là chữ ghép từ hai chừ ưa.

- ngựa: viết ng, ưa, dấu nặng đặt dưới ư.