Bài 4: ch kh

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: chậu, chổi, chuối, khế, khỉ, chuột, chó, chim, khay, khung,....

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: chậu, chổi, chuối, chanh, khế, khỉ, chuột, chó, chim, khay, khung, khăn,....

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm ch

Hướng dẫn đọc âm ch:    

b) Tiếng chợ

- Phân tích:

+ Tiếng chợ gồm có âm ch, âm ơ và thanh nặng

+ Âm ch đứng trước, âm ơ đứng sau, thanh nặng đặt phía dưới âm ơ

- Đánh vần: chờ - ơ - chơ - nặng - chợ, chợ

c) Âm kh

Hướng dẫn đọc âm kh:    

d) Tiếng khế

- Phân tích:

+ Tiếng khế gồm có âm kh, âm ê và thanh sắc

+ Âm kh đứng trước, âm ê đứng sau, thanh nặng đặt phía dưới âm ê

- Đánh vần: khờ - ê - khê - sắc - khế, khế

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ ch

b) Chữ chợ

Chữ chợ gồm có chữ ch phía trước, chữ ơ phía sau, thanh nặng đặt phía dưới chữ ơ

c) Chữ kh

d) Chữ khế

Chữ khế gồm có chữ kh phía trước, chữ ê phía sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ ê

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: chả cá, cá kho, cá khô, chà là

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Chả cá ăn rất ngon.

+ Cá kho là do mẹ làm.

+ Bố đi biển về mua cá khô.

+ Mẹ đi siêu thị mua chà là.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ ch, kh:

Trả lời:

+ ch: chích chòe, chùa chiền, chín, cháo, chuông, châu chấu, chậu, dây chuyền,...

+ kh: khung ảnh, cái khiên, khuyên tai, cái khăn, khuy áo, ...

Hướng dẫn đọc: Bà cho bé khế và chà là.   

- Câu hỏi: Bà cho bé quả gì?

Trả lời: Khế và chà là.

- Câu hỏi: Ai cho bé khế và chà là?

Trả lời: Bà.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: cuộn chỉ, cái chổi, cái khuôn

- Câu hỏi: Nói một vài câu về những điều em thấy trong tranh?

Trả lời:

+ Cuộn chỉ có màu xanh.

+ Cái chổ để quét nhà.

+ Cái khuôn để làm bánh.