Bài 4: E e Ê ê

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Có những ai xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: ông, bà, bé

- Câu hỏi: Nói về những điều em thấy trong tranh?

Trả lời: lê, vẽ, ghẹ, xe, xếp hình, kệ sách, chữ e, khế, bé,..

- Câu hỏi: Tìm điểm chung của những điều em vừa tìm thấy

Trả lời: lê, v, chữ e, khế, bé,.. có chứa chữ e và chữ ê

* Chữ e

* Chữ ê

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm e

Hướng dẫn đọc âm e   

b) Tiếng bé

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm b, âm e và thanh sắc.

+ Âm b đứng trước, âm e đứng sau, thanh sắc trên đầu âm e

- Đánh vần: bờ - e - be - sắc - bé, bé

c) Âm ê

Hướng dẫn đọc âm ê   

d) Tiếng bế

+ Tiếng bế gồm có âm b, âm ê và thanh sắc.

+ Âm b đứng trước, âm ê đứng sau, thanh sắc trên đầu âm ê

- Đánh vần: bờ - ê - bê - sắc - bế, bế

3/ Hướng dẫn viết

a. Hướng dẫn viết chữ e

b. Hướng dẫn viết chữ bé

Chữ b đứng trước, chữ e đứng sau, dấu sắc trên đầu chữ e

c. Hướng dẫn viết chữ ê

d. Hướng dẫn viết chữ bế

Chữ b đứng trước, chữ ê đứng sau, dấu sắc trên đầu chữ ê

e. Hướng dẫn viết số 9

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: vẽ, bê, vé

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Bé vẽ tranh.

+ Bố bê thùng.

+ Bé có vé xem ca nhạc.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ e, ê:

Trả lời:

+ e: me, tre, mẹ, té, xé, trẻ, bẻ,...

+ ê: bê, tệ, kể, trễ, rễ, bế, ...

Hướng dẫn đọc: Bà bế bé.   

- Câu hỏi: Ai bế bé?

Trả lời: Bà bế bé.

- Câu hỏi: Bà bế ai?

Trả lời: Bà bế bé.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và nhận xét:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: chiếc xe, chú hề, quả me.

- Câu hỏi: Nói những gì em thấy trong tranh:

Trả lời:

+ Chiếc xe màu vàng.

+ Chú hề mặc trang phục nhiều mầu sắc.

+ Quả me rất chua.