Bài 4: iu ưu

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: địu con, quả lựu, con cừu,...

- Câu hỏi: Tìm điểm chung của các từ mà em vừa tìm được?

Trả lời: đều có vần iu ưu

2/ Hướng dẫn đọc

a) Vần iu

b) Tiếng rìu

- Phân tích:

+ Tiếng rìu gồm có âm r, vần iu và thanh huyền

+ Âm r phía trước, vần iu phía sau, thanh huyền trên đầu âm i

- Đánh vần: rờ - iu - riu - huyền - rìu, rìu

c) Vần ưu

d) Từ cừu

- Phân tích:

+ Tiếng cừu gồm có âm c, vần ưu và thanh huyền

+ Âm c phía trước, vần ưu phía sau, thanh huyền trên đầu âm ư

- Đánh vần: cờ - ưu - cưu - huyền - cừu, cừu

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ iu

Viết chữ i phía trước, chữ u viết liền ngay sau chữ i.

b) Chữ rìu

Viết chữ r phía trước, vần iu viết liền ngay sau chữ r.

c) Chữ ưu

Viết chữ ư phía trước, chữ u viết liền ngay sau chữ ư.

d) Chữ cừu

Viết chữ c phía trước, vần ưu viết liền ngay sau chữ c.

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: níu, sơ cứu, địu bé, xe cứu hộ.

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Bé níu áo anh trai.

+ Cô y tá sơ cứu cho bé.

+ Mẹ địu bé.

+ Xe cứu hộ chuẩn bị cứu người.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa vần iu, ưu

Trả lời:

+ iu: lưỡi rìu, chịu khó, trĩu quả,...

+ ưu: tựu trường, mưu trí,...

Hướng dẫn đọc:

Ba cho bé bộ cờ vua. Mẹ cho bé bộ bi ve nhỏ xíu.

- Câu hỏi: Ba cho bé cái gì?

Trả lời: bộ cờ vua.

- Câu hỏi: Ai cho bé bộ bi ve nhỏ xíu?

Trả lời: Mẹ.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: quả bóng, quả cầu, phao cứu hộ.

- Câu hỏi: Trong ba vật em vừa tìm được, hãy chỉ ra một vật có chứa phần iu hoặc ưu?

Trả lời: Phao cứu hộ.

Hoạt động mở rộng: Cùng bạn đóng vai mua bán hoặc hỏi đáp về các vật có trong tranh tên gọi, màu sắc, công dụng, mua hay không mua, vì sao)