Bài 4: O o Dấu hỏi

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: chữ O, dấu hỏi, thỏ, bò, cỏ, mỏ chim, áo đỏ, bỏ rác

- Câu hỏi: Hãy tìm điểm chung của những sự vật tìm được ở trên

Trả lời: Đều có chữ o, dấu hỏi

2/ Hướng dẫn đọc

a) o

Hướng dẫn đọc âm o     

b) bò

- Phân tích: Tiếng gồm có âm b, âm o và thanh huyền

- Đánh vần: bờ - o - bo - huyền - bò, bò

c) cỏ

- Phân tích: Tiếng cỏ gồm có âm c, âm o và thanh hỏi

- Đánh vần: cờ - o - co - hỏi - cỏ, cỏ

3/ Hướng dẫn viết

a. Hướng dẫn viết chữ o

b) Chữ cỏ

Chữ c đứng trước, chữ o đứng sau, thanh hỏi trên đầu chữ o

c. Số 4

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: Thỏ, cọ, bọ, chó

- Câu hỏi: Nói vài câu về những gì em thấy trong bức tranh?

Trả lời:

+ Chú thỏ đáng yêu.

+ Lá cọ tròn giống mặt trời.

+ Bọ rùa màu đỏ.

+ Chú chó có bộ lông màu vàng.

- Câu hỏi: Tìm thêm những tiếng có chữ chữ o:

Trả lời: lọ, gió, cỏ, giỏ, nhỏ, lò xò, to, bó, ...

Hướng dẫn đọc: Bò có cỏ      

- Câu hỏi: Con gì có cỏ?

Trả lời: Bò

- Câu hỏi: Bò có gì?

Trả lời: có cỏ.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: gà, bò.

- Câu hỏi: Nói một vài câu về những gì em thấy trong tranh?

Trả lời:

+ Gà trống gáy ò ó o...

+ Bò kêu ụm bò o...

Hoạt động mở rộng: Hỏi đáp về tiếng kêu của một số con vật

Gợi ý: Con gà gáy ò ó o o. / Con bò kêu ụm ... bò. / Con nghé kêu ọ ọ