Bài 4: ua ưa

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: dưa, dừa, dứa, đũa,...

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: chứa vần ua ưa

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm ua

Hướng dẫn đọc âm vần ua:    

b) Tiếng đũa

- Phân tích:

+ Tiếng đũa gồm có âm đ, vần ua và thanh ngã

+ Âm đ đứng trước, vần ua đứng sau, thanh ngã đặt trên đầu âm u

- Đánh vần: đờ - ua - đua - ngã - đũa, đũa

c) Vần ưa

Hướng dẫn đọc vần ưa:    

d) Hướng dẫn đọc âm dừa

- Phân tích:

+ Tiếng dừa gồm có âm d, vần ưa và thanh huyền

+ Âm d đứng trước, vần ưa đứng sau, thanh huyền đặt trên đầu âm ư

- Đánh vần: dờ - ưa - dưa - huyền - dừa, dừa

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ ua

Viết chữ u phía trước, chữ a viết ngay sau chữ u

b) Hướng dẫn viết chữ đũa

Chữ đ viết trước, vần ua viết sau, dấu ngã đặt trên đầu chữ u

c) Chữ ưa

Viết chữ ư phía trước, chữ a viết ngay sau chữ ư

d) Chữ dừa

Chữ d viết trước, vần ưa viết sau, dấu huyền đặt trên đầu chữ ư

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: rùa, cửa, cua, lúa

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Rùa vác trên mình một chiếc mai.

+ Chiếc cửa có màu đỏ.

+ Con cua có tám cẳng hai càng.

+ Lúa là lương thực cần thiết trong cuộc sống.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ ua, ưa:

Trả lời:

+ ua: tua rua, múa, công chúa, búa, lụa, chùa, ...

+ ưa: lửa, thưa thớt, thửa ruộng, cựa gà, hứa hẹn,..

Luyện đọc:

- Câu hỏi: Tai sao Lu, Thỏ và Mi ngó ra?

Trả lời: Vì nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Câu hỏi: Lu, Thỏ, Mi thấy ai?

Trả lời: Thấy cụ rùa.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những loại quả gì?

Trả lời: chanh, me, khế

- Câu hỏi: Những quả đó có vị gì?

Trả lời: Những quả đó có vị chua.

- Câu hỏi: Tìm thêm một vài loại quả khác cũng có vị chua?

Trả lời: cóc, xoài, cà na, dứa (thơm), cà chua, sấu