Bài 5: Ôn tập cuối tuần Khỉ và sư tử

I/ Ôn tập

1. Luyện đọc

a. Luyện đọc âm

Quan sát tranh và gọi tên các sự vật có trong tranh:

p: pa nô

ph: phố

s: sư tử

x: xe

qu: quà

y: y sĩ

gi: giá

b. Luyện đọc tiếng

* Bảng 1:

p: pa - pô - pê

ph: pha - phô - phê

s: sa - sô - sê

x: xa - xô - xê

qu: qua - quê - quy

gi: gia - giô - giê

* Bảng 2:

sa - sà - sá - sạ - sả - sã

quy - quỳ - quý - quỵ - quỷ - quỹ

c. Luyện đọc câu

Về nhà, bé vẽ quạ, ngựa, sư tử. Chị vẽ phố, pa nô, cô y sĩ và giỏ quà to.   

- Câu hỏi: Bé vẽ gì?

Trả lời: Bé vẽ quạ, ngựa, sư tử.

- Câu hỏi: Chị vẽ gì?

Trả lời: Chị vẽ phố, pa nô, cô y sĩ và giỏ quà to.

2. Luyện viết

II/ Kể chuyện

1. Nghe kể

2. Tìm hiểu câu chuyện

- Câu hỏi: Con sư tử đã làm gì khiến khắp khu rừng đầy tiếng than khóc?

Trả lời: Mỗi ngày, sư tử bắt một con thú nhỏ phải tự đến nộp mình cho nó ăn thịt.

- Câu hỏi: Khỉ đã nghĩ ra mưu kế gì để cứu bạn bè và mình thoát khỏi sư tử?

Trả lời: Khỉ bày mưu đến muộn rồi bịa chuyện có con sư tử khác cũng muốn ăn thịt mình để lừa sư tử tới giếng nước.

- Câu hỏi: Sư tử đã bị mắc lừa khỉ như thế nào?

Trả lời: Sư tử nghe lời khỉ tưởng thật nên lao tới giếng tìm. Nó thấy bóng mình dưới giếng lại tưởng là con sư tử kia nên lao ùm xuống giếng.

3. Kể chuyện theo tranh

a) Tranh 1

Ở khu rừng nọ có một con sư tử rất hung dữ và kiêu ngạo. Mỗi ngày, nó bắt một con thú nhỏ phải tự đến nộp mình cho nó ăn thịt. Khắp khu rừng đầy tiếng than khóc. Thấy vậy, khỉ bèn tìm cách để cứu mình và bạn bè.

b) Tranh 2

Đến lượt khỉ phải nộp mình cho sư tử. Nó cố ý đi muộn. Vừa thấy bóng khỉ, sư tử đã gầm lên:

- Sao mày đến muộn thế?

Khỉ tỏ vẻ sợ sệt:

- Thưa ông, tôi vừa ra khỏi cửa thì có một ông sư tử khác giữ tôi lại, đòi ăn thịt. Tôi van xin mãi mới được đến đây để gặp ông.

Sư tử gào lên:

- Sao lại có kẻ to gan, dám trêu ta. Hãy đưa ta đến gặp nó ngay.

c) Tranh 3

Khỉ dẫn sư tử đến một cái giếng. Sư tử nhìn xuống đáy giếng thấy một con sư tử đang gườm gườm nhìn mình. Sư tử đưa chân ra dọa thì con sư tử kia cũng giơ chân ra. Sư tử gầm lên thì con kia cũng gầm lên. Tức mình, nó liền nhảy xuống định cho con sư tử kia một trận.

d) Tranh 4

Nhưng, nó rơi tõm xuống giếng, giãy giụa một lúc rồi chìm nghỉm. Khỉ bèn đi loan báo tin vui cho cả khu rừng. Ai cũng cảm ơn và mến phục tài trí của chú khỉ nhỏ.

4. Bài học

Sống chan hòa và yêu thương mọi người xung quanh mình thì sẽ nhận lại được sự yêu quý từ mọi người.