Bài 5: Ôn tập và kể chuyện

I/ Ôn tập

1. Luyện đọc

a) Luyện đọc âm

Câu hỏi: Quan sát tranh, dựa vào hình ảnh và các chữ cái hãy gọi đúng tên sự vật được nhắc tới:

Trả lời:

- a: ba ba

- b: bò

- c: ca

- dấu huyền: cà

- dấu sắc: cá

- o: cò

- dấu hỏi: cỏ

b) Luyện đọc tiếng

* Bảng 1:

- ba: bờ - a - ba, ba

- bo: bờ - o - bo, bo

- ca: cờ - a - ca, ca

- co: cờ - o - co, co

* Bảng 2:

- bà: bờ - a - ba - huyền - bà, bà

- bá: bờ - a - ba - sắc - bá, bá

- bả: bờ - a - ba - hỏi - bả, bả

- cò: cờ - o - co - huyền - cò, cò

- có: cờ - o - co - sắc - có, có

- cỏ: cờ - o - co - hỏi - cỏ, cỏ

c) Luyện đọc câu.

Hướng dẫn đọc bà bó cỏ     

- Câu hỏi: Bà làm gì?

Trả lời: bó cỏ

- Câu hỏi: Ai bó cỏ?

Trả lời: Bà

2. Hướng dẫn viết

* Hướng dẫn viết bó cỏ

* Hướng dẫn viết số 5:

II/ Kể chuyện

1. Làm quen

- Câu hỏi: Quan sát tranh và cho biết truyện có những nhân vật nào xuất hiện?

Trả lời: cá bò, cá cờ, bồ nông, mẹ cá bò

- Câu hỏi: Nhân vật chính trong truyện là ai?

Trả lời: cá bò

2. Nội dung câu chuyện

3. Kể chuyện theo tranh

a) Tranh 1:

Nhà cá bò ở một khúc sông nhỏ. Một hôm, trước khi đi chợ, mẹ dặn dò cá bò rằng:

- Con ở nhà học bài nhé!

- Dạ vâng ạ!

Cá bò ngoan ngoan vâng lời mẹ dặn. Ở nhà, cá bò chăm chỉ học bài.

b) Tranh 2:

Cá cờ đến chơi, rủ cá cờ rằng:

- Bạn ơi, ở cửa sông có ca nhạc, ta đi xem đi!

Nghe đến ca nhạc, cá bò đã quên hết lời hứa với mẹ. Nó cùng với cá cờ vội rời khỏi nhà.

c) Tranh 3:

Gần tới cửa sông, cả hai trông thấy một gã bồ nông to xù đang đứng ở mép nước. Ca cờ kêu to:

- Á, á! Bồ nông. Lặn ngay.

Cả hai liền lặn sâu xuống nước và bơi vội về nhà.

d) Tranh 4:

Đi chợ về, nghe hai con kể chuyện suýt bị bồ nông bắt, mẹ cá bò ôm hai con và dặn:

- Từ giờ các con phải giữ lời hứa. Khi đi đâu xa phải có ba mẹ đi cùng, phải biết nhìn xung quanh để tránh nguy hiểm.

Cá bò và cá cờ hiểu ra lỗi lầm của mình, cả hai cùng đồng thanh đáp:

- Dạ, vâng ạ.

4. Tìm hiểu câu chuyện

- Câu hỏi: Mẹ cá bò dặn cá bò những việc gì?

 Trả lời: Mẹ cá bò dặn cá bò ở nhà học bài.

- Câu hỏi: Vì sao cá bò không giữ lời hứa với mẹ.

Trả lời: Vì cá bò nghe lời cá cờ, đi xem ca nhạc ở cửa sông.

- Câu hỏi: Trên đường đi hai bạn gặp chuyện gì nguy hiểm?

Trả lời: Gặp một gã bồ nông to xù đang đứng rình ở mép sông.

- Câu hỏi: Hai bạn đã làm gì để tránh nguy hiểm?

Trả lời: Hai bạn đã lặn ngay xuống và bơi vội về nhà.

5. Ý nghĩa

Cần phải biết giữ lời hứa. Khi đi xa phải có ba mẹ đi cùng, phải biết nhìn xung quanh để tránh nguy hiểm.