Bài 5: Ôn tập và kể chuyện Ba chú thỏ

I/ Ôn tập

1. Luyện đọc

2. Luyện đọc âm

Quan sát tranh và gọi tên các sự vật có trong tranh:

- t: tủ

- th: thỏ

- nh: nho

- r: cá rô

- tr: trúc

- ia: nĩa

- ua: cua

- ưa: dừa

b. Luyện đọc tiếng

* Bảng 1:

t: ta - tia - tu - tua - tư - tưa

th: tha - thia - thu - thua - thư - thưa

nh: nha - nhia - nhu - nhua - như - nhưa

r: ra - ria - ru - rua - rư - rưa

tr: tra - tria - tru - trua - trư - trưa

* Bảng 2:

tê - tề - tế - tệ - tể - tễ

nha - nhà - nhá - nhạ - nhả - nhã

Luyện đọc câu     

- Câu hỏi: Những ai ra ngõ chờ mẹ?

Trả lời: Mi, Lu, Thỏ.

- Câu hỏi: Mẹ về vào buổi nào?

Trả lời: Buổi trưa.

- Câu hỏi: Mẹ cho Mi và Lu cái gì?

Trả lời: cá trê kho.

- Câu hỏi: Mẹ cho Thỏ cái gì?

Trả lời: Mía.

2. Luyện viết

II/ Kể chuyện

1. Nội dung câu chuyện

2. Kể chuyện theo tranh

a) Tranh 1

Nhà thỏ ở bìa rừng. Một hôm, thỏ mẹ bảo:

- Mẹ đi vắng, các con ở nhà phải đóng chặt cửa. Khi về, mẹ sẽ hát “Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra ....”, thì các con mở cửa.

Ba chú thỏ con đồng thanh đáp:

- Vâng ạ.

Sói nấp sau nhà, nghe thấy, nó nghĩ mình sắp có bữa trưa ngon lành.

b) Tranh 2

Thỏ mẹ vừa đi, sói chạy tới gõ cửa, giả giọng thỏ mẹ:

- Thỏ con ngoan ngoãn....

Thỏ út reo:

- Mẹ về...

Thỏ anh bảo:

- Không phải tiếng mẹ.

Sói đập cửa, kêu:

- Mở cửa!

Thỏ anh bảo:

- Chó sói đấy. Cứ bình tĩnh. Anh cài cửa chắc rồi.

c) Tranh 3

Bỗng không nghe sói đập cửa nữa. Thỏ anh ghé tai sát cửa nghe thấy tiếng chân sói chạy xa dần. Cậu còn nghe được cả tiếng chân bác voi huỳnh huỵch. Rồi thỏ anh nghe tiếng mẹ:

- Thỏ con ngoan ngoãn. Mau mở cửa ra...

- A, đúng là mẹ rồi!

d) Tranh 4

Cả ba chạy ra mở cửa, rồi kể chuyện sói. Thỏ mẹ khen và dặn:

- Mẹ không thể luôn ở bên các con, các con cần tự bảo vệ mình.

3. Tìm hiểu câu chuyện

- Câu hỏi: Chó sói có lừa được ba chú thỏ con không?

Trả lời: Chó sói không lừa được ba chú thỏ.

- Câu hỏi: Vì sao chó sói không lừa được ba chú thỏ?

Trả lời: Vì ba chú thỏ biết nghe lời mẹ và có ý thức bảo vệ bản thân mình.

- Câu hỏi: Khi nghe các con kể chuyện không bị chó sói lừa, thỏ mẹ dặn các con điều gì?

Trả lời: Thỏ mẹ đã dặn rằng: Mẹ không thể luôn ở bên các con, các con cần tự bảo vệ mình.

4. Ý nghĩa

Chúng ta cần có ý thức cảnh giác, tự bảo vệ mình khi không có ba mẹ ở bên cạnh.