Bài 8: Kể chuyện Chồn con đi học

1/ Nghe kể chuyện

2/ Trả lời câu hỏi

Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi theo từng tranh:

- Câu 1: Vì sao chồn con không tới trường?

Trả lời: Vì chú ta chỉ thích rong chơi.

- Câu 2: Vì sao các bạn không ai đi chơi với chồn con?

Trả lời: Vì các bạn đều bận đi học.

- Câu 3: Chồn con bị lạc trong rừng vì sao?

Trả lời: Vì chồn con mải mê đuổi theo đàn bướm. / Vì chồn con đi sâu vào rừng.

- Câu 4: Vì sao chồn con không tìm được đường về?

Trả lời: Vì chồn con không đọc được chữ trên bảng chỉ dẫn.

- Câu 5: Ai đã đưa chồn con về nhà?

Trả lời: Bác sư tử đã đưa chồn con về nhà.

- Câu 6: Sau chuyện đó, chồn con thay đổi thế nào?

Trả lời: Sau chuyện đó, chồn con rất chăm đi học.

3/ Kể chuyện theo tranh

*Tranh 1:

Có một chú Chồn con đã tới tuổi đi học nhưng chú ta chỉ thích rong chơi không chịu đến trường.

* Tranh 2:

Chồn rủ Nhím đi chơi, Nhím từ chối vì phải đi học.Các bạn Thỏ, Sóc, Rùa,... cũng chẳng chơi với Chồn vì ai cũng bận tới trường.

* Tranh 3:

Thế là Chồn đành chơi một mình. Mải mê đuổi theo đàn bướm, Chồn ta càng lúc càng đi sâu vào rừng.

* Tranh 4:

Trời sắp tối, Chồn muốn về nhà nhưng không tìm được đường ra; Trong rừng có bảng chỉ đường nhưng Chồn không biết chữ. Nó vừa sợ vừa hối hận vì đã không chịu đi học.

* Tranh 5:

Giữa lúc ấy, bác Sư tử đi làm về. Thấy Chồn con sắp khóc, bác Sư tử hỏi: “Cháu không đọc được bảng chỉ dẫn phải không? Ta sẽ đưa cháu về nhà”.

* Tranh 6:

Sau lần ấy, Chồn con rất chăm đi học.

4/ Ý nghĩa

Câu chuyện khuyên chúng ta phải đi học thì mới biết chữ, biết đọc, ...phải chăm học mới có hiểu biết,... lười học sẽ rất tai hại, gặp nguy hiểm.