Bảng so sánh con lắc lò xo và con lắc đơn

  • Lý thuyết liên quan

    Phương pháp giải bài tập năng lượng, vận tốc - lực của con lắc đơn --- Xem chi tiết tại đây.