Biến trở

- Biến trở là một dây dẫn được cấu tạo sao cho nó có thể làm cho điện trở của nó biến thiên từ giá trị Rmin = \(0\) đến \({R_{max}}\)

- Biến trở mắc nối tiếp trong mạch điện thường dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện chạy trong mạch

- Trên biến trở thường ghi \(a(\Omega ) - b\left( A \right)\) nghĩa là \({R_{max}} = a\), cường độ biến trở chịu được là \(b\)