Các dạng năng lượng - CTST

Một số dạng năng lượng:

- Động năng: là năng lượng mà một vật có do chuyển động.

- Thế năng hấp dẫn: là năng lượng vật có được khi ở trên cao so với mặt đất.

- Thế năng đàn hồi: là năng lượng mà những vật như lò xo, dây cao su, …có được khi bị biến dạng.

- Quang năng: Mặt Trời, bóng đèn, ngọn lửa, …phát ra ánh sáng. Ánh sáng mang năng lượng và được gọi là quang năng.

- Nhiệt năng: cốc nước nóng, hòn than đang cháy, … có năng lượng dưới dạng nhiệt năng.

- Điện năng: Các nhà máy nhiệt điện, điện gió, thủy điện, …sản xuất ra điện năng và được truyền tải qua đường dây tải điện đến nơi tiêu thụ.

- Hóa năng: là năng lượng có được do quá trình biến đổi hóa học tạo ra.

Ví dụ: năng lượng trong pin, thực phẩm,...

Phân loại năng lượng theo tiêu chí:

- Theo nguồn tạo ra năng lượng, được phân loại thành các dạng: cơ năng (động năng, thế năng), nhiệt năng, điện năng, quang năng, hóa năng, năng lượng hạt nhân, …

- Theo nguồn gốc vật chất của năng lượng:

+ Năng lượng chuyển hóa toàn phần: là dạng năng lượng được sinh ra từ nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên.

+ Năng lượng tái tạo: là dạng năng lượng như ánh sáng mặt trời, gió, thủy triều, hạt nhân,…

- Theo mức độ ô nhiễm môi trường:

+ Năng lượng sạch: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều.

+ Năng lượng gây ô nhiễm môi trường: năng lượng hóa thạch.