Các địa mảng (mảng kiến tạo)

- Theo các nhà khoa học địa chất, thạch quyền được chia tách bởi các đứt gãy sâu tạo thành các mảng, gọi là các địa mảng (mảng kiến tạo)

Các mảng kiến tạo

- Vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi các địa mảng nằm kề nhau. Do tác động của vật chất nóng chảy (mac-ma) trong lớp man-ti, các địa mảng di chuyển với tốc độ rất chậm. Trong khi di chuyển, các địa mảng có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau. 

​​- Các mảng kiến tạo gồm phần lục địa và đại dương. Bảy mảng kiến tạo lớn trên Trái Đất là: Mảng Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Âu – Á, châu Phi, Nam Cực, Ấn – Úc, Thái Bình Dương

Bảy mảng kiến tạo lớn trên Trái Đất

- Các mảng kiến tạo di chuyển rất chậm trên lớp Manti trên quánh dẻo

- Nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo thường hình thành các dãy núi, vực sâu…đi kèm với động đất, núi lửa.