Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

1. Khu vực Bắc Phi (tiết trước).

2. Khu vực Trung Phi (tiết trước).

3. Khu vực Nam Phi.

a) Khái quát tự nhiên.

            - Địa hình: đại bộ phận là sơn nguyên cao trên 1000m, nâng cao ở phía đông nam (cao nhất là dãy Đrê-ken-béc trên 3000m), thấp trũng ở giữa (bồn địa Ca-la-ha-ri).

            - Phần lớn Nam Phi có khí hậu nhiệt đới nhưng ấm và dịu hơn Bắc Phi. Dải đất hẹp ở cực Nam có khí hậu Địa Trung Hải.

            - Lượng mưa giảm dần từ Đông – Tây.

            - Thảm thực vật thay đổi từ Đông – Tây theo sự thay đổi của lượng mưa : rừng nhiệt đới sang rừng thưa và xavan.

b) Khái quát kinh tế- xã hội.

            - Dân cư gồm nhiều chủng tộc Nê-grô-it, Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it và người lai.

            - Tôn giáo chủ yếu: đạo Thiên Chúa.

            - Trước đây, cộng hòa Nam Phi có chế độ phân biệt chủng tộc nặng nề bậc nhất thế giới.

            - Kinh tế phát triển không đồng đều, phát triển nhất ở Cộng hòa Nam Phi.

            - Kinh tế Nam Phi:

            +  Công nghiệp: các ngành chủ đạo gồm khai thác khoáng sản, luyện kim màu, cơ khí, hóa chất....; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: vàng, uranium, kim cương, crôm, ...;

            + Nông nghiệp: trồng các loại hoa quả cận nhiệt đới, ngô...