Các mùa trên Trái Đất

- Khái niệm: Mùa là khoảng thời gian của năm, có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. 

- Nguyên nhân: Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời.

Nguyên nhân sinh ra các mùa trên trái đất

- Đặc điểm:

         + Bán cầu ngả về phía Mặt Trời => Là bán cầu nóng => Mùa nóng

         + Bán cầu không ngả về phía Mặt Trời => Là bán cầu lạnh => Mùa lạnh

Góc chiếu của tia sáng mặt trời

- Mùa của 2 bán cầu ngược nhau và người ta còn chia 1 năm ra 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông

Bán cầu Bắc

Xuân

Hạ

Thu

Đông

Bán cầu Nam

Thu

Đông

Xuân

Hạ

- Hiện tượng mùa có sự khác biệt theo vĩ độ:

Sự khác biệt về mùa theo vĩ độ