Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX

giảm tải

3. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA NHÂN DÂN LÀO ĐẦU THẾ KỈ XIX

a, Bối cảnh lịch sử

- Xâm lược Việt Nam và Campuchia, thực dân Pháp đã tính đến thôn tính Lào.

- Giữa thế kỉ XIX chế độ phong kiến suy yếu Lào phải thuần phục Thái Lan.

- Năm 1893, Pháp tiến hành đàm phán với Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào. Lào chính thức biến thành thuộc địa của Pháp.

b, Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Lào

Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Lào

c, Kết quả

- Các cuộc đấu tranh đều thất bại do tự phát thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức vững vàng.

- Thể hiện tinh thần yêu nước và tình đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương

*Nhận xét (đặc điểm)

- Phong trào đấu tranh của nhân dân Lào, và Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX diễn ra liên tục, sôi nổi nhưng còn mang tính tự phát.

- Hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.

- Lãnh đạo là các sĩ phu yêu nước và nông dân   

  • Lý thuyết liên quan

    Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX - Sách KNTT --- Xem chi tiết tại đây.