Các tác dụng của ánh sáng

Ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện. Điều này chứng tỏ ánh sáng có năng lượng.

Trong các tác dụng đó, năng lượng ánh sáng được biến đổi thành các dạng năng lượng khác như: nhiệt năng, điện năng và năng lượng cần thiết cho sự sống.

I - TÁC DỤNG NHIỆT CỦA ÁNH SÁNG

Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng ánh sáng đã bị biến thành nhiệt năng.

Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng.

Trong tác dụng nhiệt của ánh sáng thì các vật có màu tối hấp thụ năng lượng ánh sáng mạnh hơn các vật có màu sáng.

II - TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA ÁNH SÁNG

Ánh sáng có thể gây ra một số biến đổi nhất định ở sinh vật. Đó là tác dụng sinh học của ánh sáng.

Trong tác dụng này, năng lượng ánh sáng đã biến thành các dạng năng lượng cần thiết cho cơ thể sinh vật.

Con người, các động vật và các loại cây xanh cần phải có ánh sáng để duy trì sự sống.

III - TÁC DỤNG QUANG ĐIỆN CỦA ÁNH SÁNG

Pin mặt trời (pin quang điện) là một nguồn điện có thể phát điện khi có ánh sáng chiếu vào nó.

Trong pin có sự biến đổi trực tiếp của năng lượng ánh sáng thành năng lượng điên.

Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện gọi là tác dụng quang điện.