Các thành phần chủ yếu của thủy quyển

* Khái niệm

Thủy quyển là toàn bộ lớp nước bao quanh Trái Đất, nắm trên bề mặt và bên trong của vỏ Trái Đất. 

* Các nguồn nước: Gồm 

- Nước ở các đại dương, biển, sông, hồ và đầm lầy, tuyết, băng

- Nước dưới đất (nước ngầm), nước trong các lỗ hổng và khe nứt của đá

- Nước trong sinh vật (chủ yếu từ thực vật)

- Hơi nước trong khí quyển.

* Trạng thái: Thủy quyển tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng và khí.

* Phân bố: Nước trên Trái Đất phân bố không đều

- Biển và đại dương chiếm khoảng 97,2% lượng nước của thủy quyển.

- Còn lại là nước ngọt chiếm tỉ lệ rất ít, khoảng 2,8%, phân bố không đều trên lục địa nhưng có vai trò quan trọng.

* Tỉ lệ thành phần của thủy quyển: