Các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

- Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, một số vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á đã được hình thành và phát triển.

- Bộ máy nhà nước được tổ chức quy củ hơn, quyền lực của vua được tăng cường với hệ thống quân đội luật pháp hoàn thiện.

- Trên nền tảng các vương quốc cổ, kinh tế của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á tiếp tục phát triển. Các vương quốc ở lục địa có ưu thế phát triển kinh tế nông nghiệp, các vương quốc ở hải đảo có thế mạnh thương nghiệp, hàng hải, cung cấp nhiều sản vật như hương liệu,gia vị,… cho thương nhân nước ngoài.

Lược đồ các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

Vị trí của các vương quốc đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay:

+ Đại Cồ Việt, Champa=> Việt Nam

+ Pa-gan, Pe-gu, Tha-ton=> Mi-an-ma

+ Campuchia, DVva-ra-va-ti=> Campuchia

+ Ha-ri-pun-giay-a=> Lào

+ Sri Vi-giay-a,Ka-lin-ga => Indonexia

+ Bu-tu-an=> Philippin

+ Tu-ma-sic=>Xingapo.