Cách bấm máy tính giải bất phương trình bậc 2

Ở đây ta sẽ sử dụng MT CASIO FX-570 VN PLUS

(1): Ấn nút mode
(2): Ấn nút mũi tên chỉ xuống

(Bước 3): Ấn số 1

(4): Ấn tiếp số 1 để chọn bậc của BPT

(5): Ấn số 4 để chọn dạng BPT

Sau khi chọn chế độ giải bất phương trình bậc nhất một ẩn rồi thì ta thay hệ số của bất phương trình cần giải vào và ấn dấu "=”

Ví dụ:

Giải bất phương trình $7x^2-10x-9 \le 0$

Lưu ý: Phải xác định đúng các hệ số $a,b,c$.