Cách đo khối lượng

1. Dùng cân đồng hồ

Bước 1: Ước lượng khối lượng của vật để chọn cân có GHĐ và ĐCNN thích hợp.

Bước 2: Vặn ốc điều chỉnh để kim cân chỉ đúng vạch số 0.

Bước 3: Đặt vật cần cân lên đĩa cân

Bước 4: Mắt nhìn vuông góc với vạch chia trên mặt cân ở đầu kim cân.

Bước 5: Đọc và ghi kết quả đo khi cân ổn định.

2. Dùng cân điện tử

Bước 1: Ước lượng khối lượng cần đo để chọn đơn vị thích hợp

Bước 2: Đặt mẫu vật cần cân nhẹ nhàng trên đĩa cân

Bước 3: Sử dụng kẹp hoặc găng tay để đặt bình đựng hóa chất/ dụng cụ đựng vật mẫu lên đĩa cân, bàn cân.

Lưu ý: Tùy vào từng loại cân mà chúng ta có các cách sử dụng khác nhau.