Cách dùng thì Tương lai gần

- Dùng để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai.

Ex:

+  He is going to get married this year.

 (Anh ta dự định sẽ kết hôn trong năm nay.)

+ We are going to take a trip to HCM City this weekend.

(Chúng tôi dự định sẽ làm một chuyến tới thành phố HCM vào cuối tuần này.)

 

- Dùng để diễn đạt một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể.

Ex:

+ Look at those dark clouds! It is going to rain.

(Hãy nhìn những đám mây kia kìa! Trời sắp mưa đấy.)

+  Are you going to cook dinner? I have seen a lot of vegetables on the table.

(Bạn chuẩn bị nấu bữa tối à? Tớ vừa trông thấy rất nhiều rau củ quả ở trên bàn.)