CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI “-ed”

Cách phát âm đuôi -ed

Note: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI -ED

Mặc dù đuôi "-ed" có quy tắc phát âm cụ thể như đã nêu trên, nhưng tùy thuộc vào từ loại mà có những trường hợp đuôi "-ed" không được phát âm theo quy tắc đó: 

Đuôi -ed đặc biệt