Cảm nhận về vẻ đẹp hình tượng người nghĩa sĩ nông dân qua đoạn trích trong tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu

Đề bài: Cảm nhận về vẻ đẹp người nông dân nghĩa sĩ trong đoạn trích dưới đây:

Nhớ linh xưa:

Côi cút làm ăn; toan lo nghèo khó.

Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung; chỉ biết  ruộng trâu, ở trong làng bộ.

.....

Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ.

(Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu)

Dàn ý:

*  Mở bài

+ Giới thiệu chung về bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" của Nguyễn Đình Chiểu.

+ Giới thiệu bức chân dung người nghĩa sĩ nông dân

* Thân bài

- Nguồn gốc của nghĩa quân 

+ Họ là những người suốt đời làm ăn lam lũ vất vả, “cui cút” với bao toan lo nghèo khó

+  Họ chỉ quen với công việc nhà nông

+  Họ chưa hề biết đến việc binh đao, trận mạc

=> Bằng nghệ thuật liệt kê, tác giả đã giới thiệu rõ về nguồn gốc, xuất   thân của  những người nghĩa sĩ: cần cù nghèo khổ, xa lạ với chiến tranh

- Hình ảnh người nghĩa sĩ nông dân

+  Về tình cảm:

Họ trông chờ vào thái độ, hành động đánh giặc, cứu dân của triều đình

Họ căm ghét kẻ thù xâm lược khi triều đình phong kiến bất lực, nỗi trông mong ấy đã trở thành lòng căm thù ( muốn tới ăn gan, muốn ra cắn cổ)

+  Về nhận thức:

Họ đã nhận thức đúng đắn  về chủ quyền, sự thống nhất về lãnh thổ là “một mối xa thư đồ sộ”, không thể bị kẻ thù chia cắt

Xác định trách nhiệm của bản thân với đất nước (Há để ai ...bán chó)

+  Hành động:  họ đã xung trận một cách tự nguyện( Nào đợi ai đòi ai bắt... bộ hổ)

-  Những đặc sắc nghệ thuật

+ Nghệ thuật so sánh

+ Cách dùng một loạt các động từ mạnh

+  Dùng các điển tích điển cố để khẳng định ý thức độc lập dân tộc và tinh thần trách nhiệm của người nông dân với Tổ quốc

* Kết bài :  

Tác giả khắc họa bức chân dung người nghĩa sĩ nông dân một cách chân thực, mộc mạc nhưng chứa đựng trong đó là một sự bất khuất trước kẻ thù xâm lược, một tình yêu nước nồng nàn đến mãnh liệt mà trước đó họ chưa bao giờ nghĩ tới.