Cấu trúc thì tương lai gần

Ví dụ:

- I am going see a film at the cinema tonight.

(Tôi sẽ đi xem phim tại rạp chiếu phim tối nay.)

- She isn’t going to sell her house because she has had enough money now.

(Cô ấy sẽ không bán ngôi nhà của cô ấy bởi vì cô ấy đã có đủ tiền rồi.)

- Is he going to stay at his grandparents’ house tonight? Yes, he is./ No, he isn’t.

(Cậu ấy sẽ ở lại nhà ông bà cậu ấy tối nay phải không?)