Chính tả: Âm thanh thành phố

1. Nghe – viết : Âm thanh thành phố (từ Hải ra Cẩm Phả … đến hết)

?

- Tìm các tên riêng trong bài chính tả:

Hải, Cẩm Phả, Hà Nội, Bét- tô-ven, Ánh.

- Tập viết các từ sau: Bét- tô-ven, pi-a-nô.

Lưu ý đặt dấu gạch ngang ngăn cách các tiếng.

2. Tìm 5 từ có vần ui, 5 từ có vần uôi :

Gợi ý :

3. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r có nghĩa như sau :

- Có nét mặt, hình dáng, tính nết, màu sắc … gần như nhau : giống

- Phần con lại của cây lúa sau khi gặt : rạ

- Truyền lại kiến thức, kinh nghiệm cho người khác : dạy

b) Chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc, có nghĩa như sau :

- Ngược với phương nam : bắc

- Bấm đứt ngọn rau,  hoa,  lá… bằng hai đầu ngón tay : ngắt

- Trái nghĩa với rỗng : đặc