Chính tả: Cái Bống

Phương pháp :

- Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.

- Điền đúng vần anh, ach

- Điền đúng chữ ng ngh :

+  viết ngh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết ng trước các vần còn lại.

1. Nghe – viết : bài Cái Bống.

2. Điền vần : anh hay ach ?

Đáp án : hộp bánh, túi xách tay

3. Điền chữ : ng hay ngh ?

Đáp án : ngà voi, chú nghé