Chính tả: Cô giáo tí hon

1. Nghe viết : Cô giáo tí hon (từ Bé treo nón…. đến ríu rít đánh vần theo)

? Tìm tên riêng trong bài chính tả.

Trả lời : Tên riêng trong bài chính tả: Bé

2. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

a)

- xét, sét

- xào, sào

- xinh, sinh

b)
- gắn, gắng

- nặn, nặng

- khăn, khăng

Trả lời :

a)

- xem xét, đất sét

- xào rau, cây sào

- xinh tươi, sinh sôi

b)

- hàn gắn, cố gắng

- đất nặn, nặng nề

- khăn quàng, khăng khít