Chính tả: Cuộc chạy đua ở trong rừng

1. Nghe – viết :

Cuộc chạy đua trong rừng

    Ngựa Con chuẩn bị tham gia cuộc thi chạy. Vốn khỏe và nhanh nhẹn, chúng tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế nên chỉ mải ngắm mình dưới dòng nước suối, chẳng nghe lời cha đến bác thợ rèn để kiểm tra lại móng. Khi thua cuộc, Ngựa Con mới rút ra được bài học quý: đừng bao giờ chủ quan.

2. 

a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

    Một thiếu …iên ghì cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng …ai nịt gọn gàng, đầu đội mũ đen, cổ quấn một cái khăn …ụa trắng thắt …ỏng, mối bỏ rủ sau lưng. Con ngựa của chàng sắc …âu sẫm, dáng nhỏ thon. Trời …ạnh buốt căm căm mà mình …ó ướt đẫm mồ hôi, đủ đoán biết chủ …ó từ xa …ại.

Theo Khái Hưng

Trả lời :

    Một thiếu niên ghì cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng nai nịt gọn gàng, đầu đội mũ đen, cổ quấn một cái khăn lụa trắng thắt lỏng, mối bỏ rủ sau lưng. Con ngựa của chàng sắc nâu sẫm, dáng nhỏ thon. Trời lạnh buốt căm căm mà mình nó ướt đẫm mồ hôi, đủ đoán biết chủ nó từ xa lại.

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

    Hạng A Cháng đẹp người thật. Mười tám tuôi, ngực nở vòng cung, da đo như lim, bắp tay bắp chân rắn như trắc gụ. Vóc cao, vai rộng, người đứng thăng như cái cột đá trời trồng.

    Nhưng phải nhìn A Cháng cày ruộng mới thấy hết ve đẹp cua anh. Trông anh hùng dung như một hiệp si đeo cung ra trận.

Theo Ma Văn Kháng

Trả lời :

    Hạng A Cháng đẹp người thật. Mười tám tuổi, ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chân rắn như trắc gụ. Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng.

    Nhưng phải nhìn A Cháng cày ruộng mới thấy hết vẻ đẹp của anh. Trông anh hùng dũng như một hiệp sĩ đeo cung ra trận.