Chính tả: Đêm trăng trên Hồ Tây

1. Nghe – viết :

Đêm trăng trên Hồ Tây

   Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt.

Phan Kế Bính

2. Điền vào chỗ trống iu hay uyu ?

        đường đi khúc kh…’ , gầy khẳng kh… , kh… tay

Trả lời : đường đi khúc khuỷu, gầy khẳng khiu, khuỷu tay.

3. Viết lời giải các câu đố sau :

a) -    Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng.

                                   (Là con gì ?)

Trả lời : con ruồi

   -     Sông không đến, bến không vào

      Lơ lửng giữa trời làm sao có nước.

                                      (Là quả gì?)

Trả lời quả dừa

    -   Vừa bằng cái nong

        Cả làng đong chẳng hết.

                                         (Là cái gì?)

Trả lời : cái giếng

b) -    Con gì nhảy nhót leo trèo

     Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò.

                                          (Là con gì?)

Trả lời : con khỉ

   -    Trong nhà có bà hay quét.

                                         (Là cái gì?)

Trả lời : cái chổi

   -    Tên em không thiếu chẳng thừa

    Chín vàng ngon ngọt rất vừa lòng anh.

                                          (Là quả gì?)

Trả lời : quả đu đủ