Chính tả: Dòng suối thức

1. Nghe – viết : Dòng suối thức

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

- Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao : vũ trụ

- Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó : chân trời

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao : vũ trụ

- Loại tên dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian : tên lửa

3.

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba

Đầu làng cây gạo đâm hoa đỏ trời

Tháng ba giọt ngắn, giọt dài

Mưa trong nắng mẹ, mưa ngoài sân phơi

 

Hẳn trong câu hát "à ơi"

Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ

Ru bao cánh vạc, cánh cò

Ru con sông với con đò thân quen

 

Lời ru chân cứng đá mềm

Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.

                                                     Trương Xương

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cũng "thưa thầy", "chào cô"

Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cũng "chào cô", "thưa thầy”...

 

Cả nhà đi học, vui thay !

Hèn chi điểm xấu buồn lây cả nhà

Hèn chi mười điểm hôm qua

Nhà mình như thể được... ba điểm mười.

                                                Cao Xuân Sơn