Chính tả: Ê-đi-xơn

1. Nghe-viết :

Ê-đi-xơn

    Ê-đi-xơn là một nhà bác học vĩ đại. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kì diệu, ông đã cống hiến cho loài người hơn một ngàn sáng chế, góp phần làm thay đổi cuộc sống trên trái đất chúng ta. Câu chuyện “Nhà bác học và bà cụ” cho thấy ông rất giàu sáng kiến  và luôn mong muốn mang lại điều tốt cho con người.

Vĩ đại : có tầm cỡ và giá trị to lớn, đáng khâm phục.

?

- Tìm tên riêng trong bài chính tả.

- Nêu cách viết tên riêng nói trên.

Trả lời :

Tên nhà bác học : Ê-đi-xơn

Viết hoa chữ đầu tiên, đặt dấu gạch nối giữa các chữ.

2. 

a) Em chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống ? Giải câu đố.

     Mặt …òn, mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

     Suốt ngày lơ lửng …ên cao

Đêm về đi ngủ, …ui vào nơi đâu ?

                                                                                                   (Là gì ?)

Trả lời :

     Mặt tròn, mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

     Suốt ngày lơ lửng trên cao

Đêm về đi ngủ, chui vào nơi đâu ?

- Là mặt trời.

b) Em chọn dấu hỏi hay dấu ngã để đặt trên những chữ in đậm ? Giải câu đố.

     Cánh gì cánh chăng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

     Đôi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng deo, đia xôi thơm bùi.

Trả lời :

     Cánh gì cánh chẳng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

     Đổi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng dẻo, đĩa xôi thơm bùi.

- Đó là cánh đồng lúa.