Chính tả: Ê-mi-li, con... - Luyện tập đánh dấu thanh các tiếng chứa ươ/ưa

I. Nhớ - viết: Ê-mi-li, con…

Ê-mi-li con tôi!

Trời sắp tối rồi…

Cha không bế con về được nữa!

Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa

Đêm nay mẹ đến tìm con

Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn

Cho cha nhé

Và con sẽ nói giùm với mẹ:

Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn!

 

Oa-sinh tơn

Buổi hoàng hôn

Ôi những linh hồn

Còn, mất?

Đã đến phút lòng ta sáng nhất!

Ta đốt thân ta

Cho ngọn lửa sáng lòa

Sự thật.

 

II. Quy tắc đánh dấu thanh các tiếng có chứa ươ/ưa

- Trong tiếng có chứa ưa (không có âm cuối): Đặt dấu thanh ở chữ cái đầu của âm chính ưa – chữ ư

VD: mưa, thửa, tựa, chữa, dứa, dừa,….

- Trong tiếng có chứa ươ (có âm cuối): Đặt dấu thanh ở chữ cái thứ hai của âm ươ – chữ ơ

VD: nước, dược, lược, sưởi,….