Chính tả: Hạt mưa

1. Nghe - viết :

          Hạt mưa

Mây mang đầy mình nước

Gió thổi thành hạt mưa

Rồi chia đều cho đất

Cho cỏ cây, sông hồ.

 

Hạt mưa ủ trong vườn

Thành mỡ màu của đất

Hạt mưa trang mặt nước

Làm gương cho trăng soi.

 

Hạt mưa đến là nghịch

Có hôm chẳng cần mây

Bất chợt ào ào xuống

Rồi ào ào đi ngay.

                                                                           Nguyễn Khắc Hào

Trang : san đều, làm phẳng

2. Tìm và viết các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

- Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta : Lào

- Nơi tận cùng phía nam trái đất, quanh năm đóng băng : Nam Cực

- Tên một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc : Thái Lan

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau :

- Màu của cánh đồng lúa chín : vàng

- Cây cùng họ với cau, lá to, quả chứa nước ngọt, có cùi : dừa

- Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà : voi