Chính tả: Hội đua voi ở Tây Nguyên

1. Nghe – viết : Hội đua voi (từ Đến giờ xuất phát … đến về trúng đích)

2. Điền vào chỗ trống :

a) tr hay ch ?

        Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em …ông

        Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò …ớp …ắng …ên sông Kinh Thầy.

Trả lời :

        Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

       Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

b)ưt hay ưc ?

-                   Chỉ còn dòng suối lượn quanh

            Th… nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm

 

-                   Gió đừng làm đ…dây tơ

            Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.

Trả lời :

-                   Chỉ còn dòng suối lượn quanh

            Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm

 

-                   Gió đừng làm đứt dây tơ

            Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.