Chính tả: Kéo co; Phân biệt r/d/gi; ât/âc

I. Nghe – viết: Kéo co

Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội.

Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng.

II. Phân biệt r/d/gi; ât/âc

1. Phân biệt r/d/gi

- Một số từ bắt đầu bằng r: rõ ràng, rễ cây, rực rỡ, réo rắt, rung rinh, rưng rưng, nở rộ,....

- Một số từ bắt đầu bằng d: dễ dàng, sắn dây, dung mạo, dinh thư, con dê, dịu dàng, hình dạng, dáng vẻ, hạt dẻ, kinh dị,...

- Một số từ bắt đầu bằng gi: giản dị, gia đình, giá cả, cô giáo cơn gió giơ tay, giống nhau, giờ giấc, ....

2. Phân biệt ât/âc

- Một số từ bắt đầu bằng ât: mất mát, đôi tất, nhất nhì, chất lượng, hất tóc, cất giấu, sinh nhật, giật mình, bật nắp, mật mã,...

- Một số từ bắt đầu bằng âc: nấc thang, giấc mơ, tấc đất, nhấc bổng, gió bấc, xôi gấc, ...