Chính tả: Khuất phục tên cướp biển; Phân biệt r/d/gi; ên/ênh

I. Nghe – viết: Khuất phục tên cướp biển

Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết:

- Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới.

Trông bác sĩ lúc này với gã kia khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng.

II. Phân biệt r/d/gi; ên/ênh

1. Phân biệt r/d/gi

- Một số từ bắt đầu bằng r: rõ ràng, rung rinh, ríu rít, lời ru, rực rỡ,rạo rực, rung động, rưng rưng, khu rừng, cái răng, rơm rạ, …

- Một số từ bắt đầu bằng d: du dương, dự đoán, da dẻ, dỗ dành, dữ dội, bóng bầu dục, thể diện, con dê, ….

- Một số từ bắt đầu bằng gi: giá cả, giả dối, gia đình, giao lưu, giáo dục, cơn gió, …

2. Phân biệt ên/ênh

- Một số từ có chứa vần ên: ốc sên, cái tên, bên nhau, bến bờ, cây nến, con hến, hổn hển, ….

- Một số từ có chứa vần ênh: chông chênh, chênh vênh, buồn tênh, thênh thang, lênh láng, con kênh, mênh mông, bệnh viện, sứ mệnh, khẩu lệnh,..