Chính tả: Luật bảo vệ môi trường; Phân biệt âm đầu l/n, âm cuối n/ng

I. Nghe – viết: Luật Bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường

Điều 3, khoản 3

“Hoạt động bảo vệ môi trường” là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

II. Phân biệt âm đầu l/n, âm cuối n/ng

1. Phân biệt âm đầu l/n

- Một số từ có âm đầu là l: thích lắm, lấm tấm, tiền lương, lương thiện, ngọn lửa, lá cây,…

- Một số từ có âm đầu là n: nắm tay, cây nấm, nương rẫy, non nửa, một nửa, na ná, náo nức, nóng nực, nôn nóng,…..

2. Phân biệt âm cuối n/ng

- Một số từ có âm cuối là n: con trăn, dân làng, người dân, nhân dân, răn dạy, lượn lờ, bay lượn,….

Một số từ có âm cuối là ng: ánh trăng, vầng trăng, dâng hiến, hiến dâng, cái răng, răng hàm, răng cửa, số lượng, khối lượng, oang oang, leng keng, sang sảng,…..

  • Lý thuyết liên quan

    Chính tả: Luật bảo vệ môi trường; Phân biệt âm đầu l/n, âm cuối n/ng --- Xem chi tiết tại đây.