Chính tả: Mùa đông trên rẻo cao; Phân biệt l/n; ât/âc

I. Nghe – viết: Mùa đông trên rẻo cao

Mùa đông trên rẻo cao

Mùa đông đã về thực sự rồi. Mây từ trên trời cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuộn nhẵn nhụi và sạch sẽ… Trên những ngọn cơi già nua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ.

II. Phân biệt l/n, ât/âc

1. Phân biệt l/n

- Một số từ bắt đầu bằng l: lo lắng, lung linh, làng xóm, lãng mạn, láng giềng, lao đao, lộng gió, lưa thưa, tàn lụi,..

- Một số từ bắt đầu bằng n: no nê, nắng nôi, nung nấu, ninh xương, nàng tiên, niềng răng, nao nao, nấu nướng, nông nổi, ...

2. Phân biệt ât/âc

- Một số từ có chứa vần ât: tất bật, mật thiết, thường nhật, lật mặt, vạn vật, cất giấu, chất lượng, đất đai, bất chấp, ...

- Một số từ có chứa vần âc: tấc đất, gió bấc, nhấc lên, giấc mơ, nấc thang, bậc cửa, ...