Chính tả: Mùa thu của em

1. Tập chép : Mùa thu của em (cả bài)

2. Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống:

a) Sóng vỗ … oạp

b) Mèo … miếng thịt

c) Đừng nhai nhồm …

Trả lời :

a) Sóng vỗ oàm oạp.

b) Mèo ngoạm miếng thịt.

c) Đừng nhai nhồm nhoàm.

3. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

- Giữ chặt trong lòng bàn tay : nắm

- Rất nhiều : lắm

- Loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh : gạo nếp

b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau :

- Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào : kèn

- Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kể để báo hiệu : kẻng

- Vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn : chén