Chính tả: Nếu chúng mình có phép lạ; Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã

I. Nhớ - viết: Nếu chúng mình có phép lạ

                               Nếu chúng mình có phép lạ

                               Bắt hạt giống nảy mầm nhanh

                               Chớp mắt thành cây đầy quả

                               Tha hồ hái chén ngọt lành

 

                               Nếu chúng mình có phép lạ

                               Ngủ dậy thành người lớn ngay

                               Đứa thì lặn xuống đáy biển

                               Đứa thì ngồi lái máy bay

 

                               Nếu chúng mình có phép lạ

                               Hái triệu vì sao xuống cùng

                               Đúc thành ông mặt trời mới

                               Mãi mãi không còn mùa đông

                       

                               Nếu chúng mình có phép lạ

                               Hóa trái bom thành trái ngon

                               Trong ruột không còn thuốc nổ

                               Chỉ toàn kẹo với bi tròn.

II. Phân biệt s/x; dấu hỏi/dấu ngã

1. Phân biệt s/x

- Một số từ bắt đầu bằng s: so sánh, sĩ số, sung sức, quả sấu, cửa sổ, sơ hở, sợ hãi, song sắt, sắt son, con sếu, sâu sắc, …

- Một số từ bắt đầu bằng x: xấu xí, xinh xinh, xa xăm, xăng dầu, xào xạc, xúc xắc, xa xa, phố xá, xao xuyến, ….

2. Phân biệt dấu hỏi/dấu ngã

- Một số từ có chứa dấu hỏi: hỏi han, xin xỏ, sáng tỏ, chỉ chỏ, cái chảo, nổ tung, tổ chức, bầu cử, tủi thân, đốn củi, …

- Một số từ có chứa dấu ngã: lã chã, mật mã, giã gạo, bão tố, cỗ cưới, nam nữ, chữ nghĩa, giữ gìn, trống rỗng, phũ phàng,….