Chính tả: Ngắm trăng. Không đề; Phân bieetjtr/ch, iu/iêu

I. Nhớ - viết: Ngắm trăng. Không đề

1. Ngắm trăng

                                    Trong tù không rượu cũng không hoa,

                                    Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ.

                                    Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,

                                    Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

2. Không đề

Đường non khách tới hoa đầy

Rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn

Việc quân việc nước đã bàn,

Xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau

 

II. Phân biệt tr/ch; iu/iêu

1. Phân biệt tr/ch

- Một số từ có chứa phụ âm tr: trẻ trung, trong trắng, trơ trọi, trúng thưởng, trùng điệp, trợ giúp, trú mưa, trao gửi, đánh tráo, tro tàn, trông mong, …

- Một số từ có chứa phụ âm ch: chung thuỷ, chong chóng, cái chợ, cha chú, chao nghiêng, cháo hành, chông chênh, chòng chành, đường chéo,…

2. Phân biệt iu/iêu

- Một số từ có chứa vần iu: hiền dịu, bận bịu, ríu rít, níu giữ, phụng phịu, ỉu xìu, dìu dắt, …

- Một số từ có chứa vần iêu: buổi chiều, kì diệu, trị liệu, phiêu du, tiêu khiển, biểu ngữ, hiệu quả, trăm triệu, cái kiệu,…