Chính tả: Nghe nhạc

1. Nghe – viết : Nghe nhạc

2. Điền vào chỗ trống :

a) l hay ?

- …áo động, hỗn …áo

- béo …úc ích, …úc đó

Trả lời :

- náo động, hỗn láo

- béo núc ních, lúc đó

b) ut hay uc ?

- ông b…, b… gỗ

- chim c…´, hoa c…´

Trả lời :

- ông bụt, bục gỗ

- chim cút, hoa cúc

3. Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n :

Gợi ý:

- Chứa tiếng bắt đầu bằng : lấy, làm việc, lay dậy, lôi kéo, la hét, la cà, lê la, len lỏi, lon ton, lồng lên, lái thuyền, la lối, lắng tai, lân la, lẩm bẩm, lạy lục, lao động

- Chứa tiếng bắt đầu bằng : nói, nuông chiều, nắm cơm, nô đùa, nài nỉ, nài ép, nạo vét, nộp thuế, nằm, nặn tượng, nâng lên, nấp, nấu nướng, né tránh, ném, neo thuyền, nép mình,...

b) Chứa tiếng có vần ut hoặc uc.

Gợi ý :

- Chứa tiếng có vần ut : vụt, mất hút, thút thít, mút tay, sút bóng, hút nước, tụt xuống, rút về,...

- Chứa tiếng có vần uc : múc nước, rúc vào, lục lọi, thúc giục, vục nước, chúc mừng, húc nhau, đúc gang, xúc đất, phục dịch,...