Chính tả: Người mẹ

1. Nghe - viết:

Người mẹ

    Một bà mẹ có con bị Thần Chết bắt đi. Nhờ Thần Đêm Tối chỉ đường, bà vượt qua bao khó khăn, hi sinh cả đôi mắt của mình để giành lại đứa con đã mất. Thấy bà mẹ, Thần Chết vô cùng ngạc nhiên. Thần không hiểu rằng: vì con, người mẹ có thể làm được tất cả.

?

- Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

- Các tên riêng ấy được viết như thế nào ?

Trả lời :

- Các tên riêng trong bài chính tả: Thần Chết, Thần Đêm Tối.

- Các tên riêng ấy được viết hoa các chữ cái đầu tiên.

2.

a) Điền vào chỗ trống d hay r ? Giải câu đố.

        Hòn gì bằng đất nặn …a

  Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày

        Khi ra, …a đỏ hây hây

  Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà.

                                                 (Là gì ?)

Trả lời : Là viên gạch

b) Giải câu đố sau :

    Trắng phau cày thửa ruộng đen

Bao nhiều cây trắng mọc lên thành hàng

                                           (Là gì ?)

Trả lời : Là viên phấn

3. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bàng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

- Hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ : ru

- Có cử chỉ, lời nói êm ái, dễ chịu : dỗ dành

- Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi : giải thưởng

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau :

- Cơ thể của người : thân thể

- Cùng nghĩa với nghe lời : vâng lời

- Dụng cụ đo khối lượng (sức nặng) : cân