Chính tả: Những hạt thóc giống; Phân biệt l/n, en/eng

I. Nghe – viết: Những hạt thóc giống

Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói:

- Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta!

Rồi nhà vua dõng dạc nói tiếp:

- Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này.

Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh.

II. Phân biệt l/n; en/eng

1. Phân biệt l/n

- Một số từ có tiếng bắt đầu bằng l: long lanh, lung linh, lặng lẽ, quả lê, lễ độ, lả lơi, chiếc lá, triển lãm, lãng mạn, lẵng hoa, lắng nghe, loang lổ,…

- Một số từ có tiếng bắt đầu bằng n: nóng nảy, ánh nắng, quả na, cái nơ, mặt nạ, nâng đỡ, nỉ non, cái nón, câm nín, nịnh nọt,…

2. Phân biệt en/eng

- Một số từ có tiếng chứa âm en: hẹn ước, áo len, dế mèn, hèn hạ, cái kèn, rèn luyện, rèn giũa, lẻn vào, bẹn chân,bon chen, ho hen,…

- Một số từ có tiếng chứa âm eng: tiếng kẻng, leng keng, cái xẻng,…