Chính tả: Ở lại với chiến khu

1. Nghe – viết : Ở lại với chiến khu (từ Bỗng một em … đến hết)

2. Viết vào vở lời giải các câu đố sau :

-             Đúng là một cặp sinh đôi

Anh thì lóe sáng, anh thời ầm vang

        Anh làm rung động không gian

Anh xẹt một cái rạch ngang bầu trời.

                                            (Là những gì ?)

Trả lời : sấm, sét

-            Miệng dưới biển, đầu trên non

Thân dài uốn lượn  như con thằn lằn

       Bụng đầy những nước trắng ngần

Nuốt tôm cá, nuốt cả thân tàu bè.

                                                                        (Là gì ?)

                                              Trần Liên Nguyễn

Trả lời : sông

3. Điền vào chỗ trống uôt hay uôc ?

- Ăn không rau như đau không th…´

- Cơm tẻ là mẹ r…

- Cả gió thì tắt đ…´

- Thẳng như r… ngựa

Trả lời :

- Ăn không rau như đau không thuốc.

- Cơm tẻ là mẹ ruột.

- Cả gió thì tắt đuốc.

- Thẳng như ruột ngựa.